Salg og service
   Support
   Reparationer
   PC og PC-dele
   Netværk
   Lydanlæg
   Tips og tricks
IT-sikkerhed
   Virus og Spyware
   Online backup
   Sikring af udstyr
Info
   Hvem er jeg?
   Priser og garanti
   Referencer
   Kontakt

Webmaster
GjernDATA - 2024


Priser pr. 1. januar 2024

Prisen for almindelige opgaver er:

Timepris alm. supportopgaver, min ½ time
Timepris konsulent- og rådgivningsopgaver, min ½ time
Timepris programmeringsopgaver, min. 15 min
Fremmødetillæg
Pris excl. moms
kr. 490,00
kr. 735,00
kr. 735,00
kr. 85,00
Pris incl. moms
kr. 612,50
kr. 918,75
kr. 918,75
kr. 106,25

Almindelige supportopgaver dækker hardwaresupport, installation af software, opsætning af netværk, opsætning af hjemmesider (i færdigkodede CMS) og andre lignende opgaver. Det er den almindelige timepris, og gælder hvis ikke andet er aftalt.
Konsulent- og rådgivningsopgaver dækker projektledelse, rådgivning omkring systemopsætning og lignende opgaver.
Programmeringsopgaver er opbygning og tilretning af systemer kodet i PHP, ASP eller lignende og databaseopsætning.
Tidsforbrug regnes fra jeg kører hjemmefra og til arbejdet er afsluttet på adressen.
Ved større opgaver kan aftales en fast pris.


Ved akutte opgaver der ikke er dækket af garanti eller en fast serviceaftale beregnes et tillæg på 50% af både timepris og fremmødetillæg (jeg gør opmærksom på dette inden opgaven påbegyndes). En opgave er ”akut” når

  1. problemet skal løses inden 24 timer og
  2. det ikke umiddelbart passer ind i min arbejdsplan for dagen (allerede planlagte job skal ændres)
Rettidig betaling: Normal betalingsfrist er fakturadato + 8 dage. Hvis betalingsfrist overskrides, fremsendes skriftlig rykker. Gebyr for skriftlig rykker er kr. 100,-.
Ved varekøb over kr. 4000 excl. moms på samme faktura forfalder beløbet til betaling straks, men af hensyn til forsendelse af faktura beregnes fakturadato + 5 dage.

Priser reguleres årligt efter forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik.

Garanti og reklamationsfrist

På hardware der sælges ydes den reklamationsfrist som købeloven fastsætter.

På reparationer af hardware og opsætning af f.eks. netværk udbedres fejl og mangler gratis inden for de første 60 dage. Fejlmelding skal ske inden for 60 dage, regnet fra den dag hvor hardwaren leveres. Hvis der inden for de 60 dage udbedres en mangel eller fejl, gælder en ny 60 dages-periode for denne reparation.
Defekter i nye dele som indgår i reparationen er omfattet af den reklamationsfrist købeloven fastsætter. Hvis der efter de 60 dage opstår fejl i dele der er indgået i en reparation, erstattes den defekte del såfremt den er dækket af garanti eller reklamationsfrist, men udgiften til udskiftning betales af kunden.
Når hardware indleveres til garantireparation, skal udførlig fejlbeskrivelse vedlægges. Hvis fejlen ikke kan konstateres faktureres for fejlsøgning.

På opsætning, installation og support udbedres fejl og mangler inden for de første 30 dage under forudsætning af at der har været tale om almindelig anvendelse af computeren. Fejl som skyldes virus/spyware eller defekt hardware udbedres efter regning.
Der ydes ikke garanti på produkter som kunden selv sætter op eller installerer.
Der ydes ikke support på anvendelsen at de leverede produkter medmindre der laves særskilt aftale.

Hvis der mod forventning skulle opstå fejl udbedres de der hvor reparationen har fundet sted (dvs. enten onsite eller på værkstedet).