Salg og service
   Support
   Reparationer
   PC og PC-dele
   Netværk
   Lydanlæg
   Tips og tricks
IT-sikkerhed
   Virus og Spyware
   Online backup
   Sikring af udstyr
Info
   Hvem er jeg?
   Priser og garanti
   Referencer
   Kontakt

Webmaster
GjernDATA - 2024


Support – rådgivning, risikoanalyse og systemansvar

Som IT-konsulent kan jeg gå ind og hjælpe med at løse konkrete opgaver (f.eks. opgradering af en computer eller udvidelse af et netværk). Derudover vil jeg meget gerne være med til at skabe et overblik over den eksisterende it-installation og lægge en samlet plan, det kunne f.eks. være i forbindelse med en større omlægning eller udskiftning.

Et arbejdsområde som bliver stadig mere aktuelt er it-sikkerhed. Når det handler om it-sikkerhed er der tale om en ”kalkuleret risiko”. Det er umuligt at sikre sig 100%, og derfor kan det være en rigtig god hjælp at foretage en risikoanalyse, og på baggrund af denne udarbejde en it-sikkerhedspolitik. Derved bliver sikkerhedsniveauet både realistisk og brugbart, samtidig med at der tages højde for de situationer hvor funktionsfejl eller brugerfejl kan forårsage tab af data.

Support på operativsystemer ydes til Windows (fra version 3.11 til 11), OS X (Mac) og Linux (primært distributionerne Suse, Ubuntu og Fedora).

På Windowsplatformen har jeg primært ansvar for arbejdsstationer og netværksopsætning. Derudover har jeg i mindre omfang været med til at sætte større installationer op (med Terminalserver og Active Directory), og det har givet mig en god forståelse af hvordan et domæne drives i et Windows-miljø.

På Linuxplatformen har jeg ansvar for servere på mindre netværk.

Support på programmer ydes til mange af de almindelige sikkerheds- og kontorprogrammer, og der kommer løbende nye til.